LOGO
ประวัติบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

            ในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2520 ทางกองบัญชา
การทหารสูงสุด บก04ได้เชิญให้ข้าพเจ้า(นายโสภณ เชง) มาเป็นนักวิชาการแนะนำทางการเกษตรให้กับกรป.กลาง ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและในปีเดียวกันได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่15 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2520

              หลังจากฯพณฯพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านฯ ได้เดินทางมายังไร่เกษตร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจดูงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเกษตร ทำให้ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสต้อนรับท่านฯ พร้อมทั้งได้สนทนาถึงเรื่อง การพัฒนาพันธุ์พืชในเมืองไทย การปลูกพืชผักด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจ และพึงพอใจต่อผลงานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบใน กรป.กลางที่อำเภอฝางเป็นอย่างดี

ครั้งหนึ่งท่านเคยถามข้าพเจ้าว่า จะช่วยเหลือการเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างไร ข้าพเจ้าได้เรียนให้ท่าน
ทราบว่า "จะต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและรู้เทคนิคการเพาะปลูก จึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตที่ดีให้กับเกษตรกรได้"ประกอบกับในขณะนั้นทางกรป.กลาง ที่อำเภอฝางได้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักของบริษัทโนนยูซีด จำกัดประเทศไต้หวันในการเพาะปลูกและทดลองปลูกพืชผักผลไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งผลการทดลองปลูกแตงแคนตาลูป , แตงโม(พันธุ์ไร้เมล็ด)และพืชผักพันธุ์ใหม่ๆ อีกหลายชนิด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ได้ขนาดผลลูกใหญ่ และมีรสชาติดี หวานฉ่ำมาก

         ทางกรป.กลาง จึงได้จัดส่งผลผลิตที่ได้ไปให้ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ทดลองชิมซึ่งท่านฯ พึงพอใจต่อ รสชาติ และคุณภาพของผลผลิตที่ได้ เป็นอย่างมาก ( แม้ในเวลาต่อมาท่านฯ ยังคงแสดงความชื่นชมต่อรสชาติของผลผลิตให้ข้าพเจ้า และบุคคลทั่วไปได้ฟังเสมอมา)

หลังจากที่ ท่านฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพจึงจะสร้างผลผลิตที่ดีได้ และจะเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ดังนั้นท่านฯ จึงได้สนใจเชิญชวนให้ บริษัท โนน ยู ซีด ไต้หวัน ให้เข้ามาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์และการเกษตร ในประเทศไทย โดยครั้งแรกท่านฯ ได้ติดต่อผ่านทาง มร.แซง เคอ ชิ้ง ท่านทูตไต้หวันประจำประเทศไทยให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อไปยัง บริษัท โนน ยู ซีด จำกัด ประเทศไต้หวัน

         ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ท่านทูตฯ ได้มอบหมายให้ พลเอก เจิ้น เหวย เหยียง เป็นผู้ประสานงานไปยัง มร.เฉิน เหวง หยี่ ประธานบริษัท โนน ยู ซีด จำกัด และได้มีการนัดพบปะร่วมรับประทานอาหารกันที่ไทเป ประเทศไต้หวันเป็นครั้งแรก

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2527 มร.เฉิน เหวง หยี่ พร้อมคณะ 4 ท่าน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย และเกิดความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย จึงได้มีการตกลงร่วมลงทุนที่จะก่อตั้ง บริษัท โนน ยู ซีด จำกัด ประจำประเทศไทยขึ้น

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ได้มีการก่อตั้งบริษัท โนน ยู ซีด จำกัดประจำประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยการร่วมลงทุนของบริษัท โนน ยู ซีด จำกัด KNOWN –YOU SEED CO., LTD. (TAIWAN) กับ บริษัท AGROENTERPRISES INTERNATIONAL CO., LTD. (THAILAND) ของ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ซึ่งให้มี การระบุชื่อบริษัทฯอย่างเป็นทางการว่าบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด (KNOWN-YOU SEED (THAILAND) CO., LTD.

          โดยให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้อนุเคราะห์บ้านพักส่วนตัวของท่าน ซึ่งอยู่บริเวณ ชานเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นที่ทำการสำนักงาน และที่พักของพนักงาน ส่วนบริเวณพื้นที่ ที่ว่างท่านให้ปรับเป็นแปลงทดลองพืชประมาณ 2 ไร่ โดยทางโนน ยู ซีด ไต้หวัน ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างมาพร้อมกับนักวิชาการ 2 ท่าน เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ

           หลังจากเปิดดำเนินกิจการได้ระยะหนึ่ง กิจการของบริษัทฯ ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชผักที่จะเป็น
หนทางช่วยเหลือ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย โดยที่ครั้งหนึ่งท่านฯ ได้กล่าวกับเกษตรกรไทยว่า "ความใฝ่ฝันสูงสุดของผมคือ สามารถปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีคุณภาพ เพื่อมาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย" และนี้คือบทเริ่มต้นของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กับการเกษตร เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และผลกำไรให้เกษตรกรไทยต่อไป

เป้าหมายของบริษัทเพื่อนเกษตรกร จำกัด คือการผลิตเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรไทย เพราะบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นมาจากอุดมการณ์ของ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ดังนั้นบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด จึงยึดถือตามโอวาทของ ฯพณฯพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ด และต้นกล้าทุกต้นของบริษัทฯ อย่างซื่อตรงต่อความรับผิดชอบ และให้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดไป

(จากบันทึกของ คุณโสภณ เชง ที่ปรึกษาบริษัทเพื่อนเกษตรกร จำกัด)

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด สำนักงานใหญ่ 43 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel: (053) 211773, 211810, 217180 Fax. : (053) 217181


https://www.instagram.com/p/_XGglWswdo/